sqlserver 2008 r2 下载地址和序列号,可用迅雷下载

2020年2月21日02:17:22 发表评论 3,462 views

sqlserver 2008 r2 下载地址,可用迅雷下载

下载sqlserver 2008 r2 ,微软用了一个下载器,经过从下载器上,将他的地址全部用键盘敲了下来。最终的简体中文版地址如下:

32位:

http://care.dlservice.microsoft.com/dl/download/1/e/6/1e626796-588a-495c-917B-321093fb98eb/2052/sqlfull_x86_chs.exe?lcid=2052&ptype=pcare

64位:

http://care.dlservice.microsoft.com/dl/download/1/e/6/1e626796-588a-495c-917B-321093fb98eb/2052/sqlfull_x64_chs.exe?lcid=2052&ptype=pcare

转自 http://www.cnblogs.com/chinafine/archive/2010/12/23/1915312.html

在提供 sqlserver 2008 r2 百度云链接:点击打开链接(如果失效可以给我留言,再给发百度云链接)

=========================================================================================================================

sql server2008密钥,sql server 2008 r2 序列号密钥

Microsoft SQL Server 2008 R2序列号密钥:一般使用express就可以满足一般的开发


sql server2008密钥
Developer: PTTFM-X467G-P7RH2-3Q6CG-4DMYB
Enterprise: JD8Y6-HQG69-P9H84-XDTPG-34MBB

Microsoft SQL Server 2008 R2序列号密钥

开发版32位:MC46H-JQR3C-2JRHY-XYRKY-QWPVM
开发版64位:FTMGC-B2J97-PJ4QG-V84YB-MTXX8


工组版:XQ4CB-VK9P3-4WYYH-4HQX3-K2R6Q
WEB版:FP4P7-YKG22-WGRVK-MKGMX-V9MTM


数据中心版32位:PTTFM-X467G-P7RH2-3Q6CG-4DMYB
数据中心版64位:DDT3B-8W62X-P9JD6-8MX7M-HWK38


企业版32位:R88PF-GMCFT-KM2KR-4R7GB-43K4B
企业版64位:GYF3T-H2V88-GRPPH-HWRJP-QRTYB


标准版32位:CXTFT-74V4Y-9D48T-2DMFW-TX7CY
标准版64位:B68Q6-KK2R7-89WGB-6Q9KR-QHFDW

出处:https://blog.csdn.net/kexiuyi/article/details/51773683

===================================================================

一. 简体中文

    1. SQL Server 2008 R2 Developer (x86, x64, ia64) – DVD (Chinese-Simplified)

    File Name: cn_sql_server_2008_r2_developer_x86_x64_ia64_dvd_522724.iso
    Date Published (UTC): 2010-5-3 9:45:45        ISO/CRC: ADDBE07E
    SHA1: AAE0E2D4E41AB7591634D53C7BC76A112F31B617
    File Size: 4.34 GB

    ed2k://%7Cfile%7Ccn_sql_server_2008_r2_developer_x86_x64_ia64_dvd_522724.iso%7C4662884352%7CE436F05BCB0165FDF7E5E61862AB6BE1%7C/

    2. SQL Server 2008 R2 Enterprise (x86, x64, ia64) – DVD (Chinese-Simplified)

    File Name: cn_sql_server_2008_r2_enterprise_x86_x64_ia64_dvd_522233.iso
    Date Published (UTC): 2010-5-3 9:45:05        ISO/CRC: 55AC3C56
    SHA1: 0EEFF017B21635DF33F33C47E31E911CB23390F7
    File Size: 4.34 GB

    ed2k://%7Cfile%7Ccn_sql_server_2008_r2_enterprise_x86_x64_ia64_dvd_522233.iso%7C4662884352%7C1DB025218B01B48C6B76D6D88630F541%7C/

    3. SQL Server 2008 R2 Standard (x86, x64, ia64) – DVD (Chinese-Simplified)

    File Name: cn_sql_server_2008_r2_standard_x86_x64_ia64_dvd_522239.iso
    Date Published (UTC): 2010-5-3 9:45:18        ISO/CRC: F6137D11
    SHA1: B5A534094780CD915458344BD097F8203FD7C7CC
    File Size: 4.34 GB

    ed2k://%7Cfile%7Ccn_sql_server_2008_r2_standard_x86_x64_ia64_dvd_522239.iso%7C4662884352%7C18EB3AE3828811617488F2CE8E5B8420%7C/

二. 英文(US)

    1. SQL Server 2008 R2 Developer (x86, x64, ia64) – DVD (English)

    File Name: en_sql_server_2008_r2_developer_x86_x64_ia64_dvd_522665.iso
    Date Published (UTC): 2010-5-3 9:45:43        ISO/CRC: 272D2E95
    SHA1: 10B990A86961D84C4D7D5E8C3A4C67F0D0456E63
    File Size: 4.08 GB

    ed2k://%7Cfile%7Cen_sql_server_2008_r2_developer_x86_x64_ia64_dvd_522665.iso%7C4380329984%7CD50121522B34BBE91564F51D167BAAB5%7C/

    2. SQL Server 2008 R2 Enterprise (x86, x64, ia64) – DVD (English)

    File Name: en_sql_server_2008_r2_enterprise_x86_x64_ia64_dvd_520517.iso
    Date Published (UTC): 2010-5-3 9:45:03        ISO/CRC: 1139BB30
    SHA1: 18105DB70F0F0B23418F5005A6CE4B25317C6D03
    File Size: 4.08 GB

    ed2k://%7Cfile%7Cen_sql_server_2008_r2_enterprise_x86_x64_ia64_dvd_520517.iso%7C4380329984%7C311E5E62E84E07A1460312674EB158A7%7C/

    3. SQL Server 2008 R2 Standard (x86, x64, ia64) – DVD (English)

    File Name: en_sql_server_2008_r2_standard_x86_x64_ia64_dvd_521546.iso
    Date Published (UTC): 2010-5-3 9:45:17        ISO/CRC: ECDBE122
    SHA1: 09CF52A4209CA96FF480537BB86786F79AE0E8A3
    File Size: 4.08 GB

    ed2k://%7Cfile%7Cen_sql_server_2008_r2_standard_x86_x64_ia64_dvd_521546.iso%7C4380329984%7C9554A2B17DE29ABF4743912535BC4B46%7C/

三. CD-KEY

数据中心版:
PTTFM-X467G-P7RH2-3Q6CG-4DMYB(可用,已验证)
DDT3B-8W62X-P9JD6-8MX7M-HWK38(待测)

开发版:
MC46H-JQR3C-2JRHY-XYRKY-QWPVM (可用,已验证)
FTMGC-B2J97-PJ4QG-V84YB-MTXX8(待测)

企业版:
R88PF-GMCFT-KM2KR-4R7GB-43K4B (可用,已验证)
GYF3T-H2V88-GRPPH-HWRJP-QRTYB(待测)

标准版:
B68Q6-KK2R7-89WGB-6Q9KR-QHFDW(待测)
CXTFT-74V4Y-9D48T-2DMFW-TX7CY(待测)

工组版:
XQ4CB-VK9P3-4WYYH-4HQX3-K2R6Q(待测)

WEB版:
FP4P7-YKG22-WGRVK-MKGMX-V9MTM(待测)

出处:https://blog.csdn.net/fromfire2/article/details/78367507

========================================================================================

Windows Server 2008 R2 MSDN ISO镜像简体中文版 英文版下载

Windows Server 2008 R2 MSDN ISO镜像简体中文版文件名:cn_windows_server_2008_r2_standard_enterprise_datacenter_web_x64_dvd_x15-50360.iso发布日期 (UTC):8/31/2009 10:22:24 AM上次更新日期 (UTC):1/11/2010 4:31:40 PMSHA1:7C17D854640EDDBF080390F3EFBF108F43BA7F09 ISO/CRC:B84F937F下载:ed2k://|file|cn_windows_server_2008_r2_standard_enterprise_datacenter_web_x64_dvd_x15-50360.iso|3270336512|994401AF40CF454135F4F9510829405D|/ Windows Server 2008 R2 MSDN  ISO镜像英文版文件名:en_windows_server_2008_r2_standard_enterprise_datacenter_web_x64_dvd_x15-50365.iso发布日期 (UTC):8/31/2009 10:22:24 AM上次更新日期 (UTC):1/11/2010 4:31:40 PMSHA1:A548D6743129F2A02C907D2758773A1F6BB1BCD7ISO/CRC:8F94460B下载:ed2k://|file|en_windows_server_2008_r2_standard_enterprise_datacenter_web_retail_x64_dvd_x15-50365.iso|2996783104|4B3D1AF9AE2A509D3DD3FA85DEE63718|/ 四枚KMS激活CDKEY:Windows Web Server 2008 R2:KBV3Q-DJ8W7-VPB64-V88KG-82C49Windows Server 2008 R2Standard:4GGC4-9947F-FWFP3-78P6F-J9HDRWindows Server 2008 R2Enterprise:7PJBC-63K3J-62TTK-XF46D-W3WMDWindows Server 2008 R2Datacenter:QX7TD-2CMJR-D7WWY-KVCYC-6D2YT KMS为微软一种新型产品激活机制,激活周期时间为180天,到期可通过脚本延期,但是最多可以延期3次,每次60天。如果你是做为企业服务器使用,建议购买微软正版;如果你只是测试使用网上也有许多激活工具,可以试试的

出处:https://blog.csdn.net/u010154380/article/details/55271589

  • 我的微信
  • 这是我的微信扫一扫
  • weinxin
  • 我的微信公众号
  • 我的微信公众号扫一扫
  • weinxin
0 0 投票数
文章评分
订阅评论
提醒
guest

0 评论
内联反馈
查看所有评论